🔶 Như bài viết mình có viết cách đây 1 thời gian, các bạn thời điểm trước khi luật thay đổi đang giữ 1 năm Open Work Visa sau khóa học có thể apply xin thêm 2 năm Open Work Visa còn lại bất cứ lúc nào và TOTAL visa vẫn sẽ được cấp 3 năm.

🔶 Nhiều bạn lo lắng nếu xin sớm thì sợ bị phí mất mấy tháng còn lại của visa cũ. My Visa đã mail cho INZ và được confirm bạn sẽ được cấp phần còn lại của 3 năm nên không lo sẽ bị thiệt thòi nhé.

🔶 INZ đã trả lời như sau:

🔶 “The intent of the new Study to Work instructions is to not disadvantage current holders of these visas, therefore Immigration Officers have the discretion to put a future date on the visa approval of the visa which means they can be future dated to start 2 years from the end date of their current visa” – INZ Senior Customer Service Officer.

🔶 Làm sớm thì có thể các giấy tờ như General Medical, X ray, PCC chưa bị hết hạn và cũng an toàn cho các bạn muốn hưởng quyền lợi khi có work visa từ 2 năm trở lên.

🔶 Dưới đây là học sinh của My Visa đã apply thành công tiếp phần còn lại của 2 năm (bạn apply trước khi hết hạn visa cũ khoảng 4 tháng) và vẫn được cấp tròn 3 năm tổng cộng nhé.

🔶 Mình attach Open Work Visa trước đây và lần này, giữ lại 3 số cuối của client number để các bạn biết là cùng 1 người.