Trên trang cá nhân, mình đã từng viết bài: công ty sơn của anh trai – không có nhân viên nào khác – đã được chúng tôi apply để bảo lãnh thành công cho chính em trai ruột có Work Visa 3 năm làm thợ sơn.

Hôm nay, mình tiếp tục viết tiếp tới các bạn: công ty sơn của em trai, bảo lãnh thành công cho anh ruột khi đang giữ Guardian Visa để được phép đi làm hợp pháp 25 tiếng/ tuần cho công ty sơn của mình

Câu chuyện bắt đầu từ con anh A, sang du học tại NZ, anh và con trai đã được chị Dong Mai hỗ trợ giấy tờ để apply thành công cho con đi học cấp 3 + bố sang bằng Visitor Visa.

Khi sang NZ, anh A đã liên hệ với chúng tôi và được chuyển đổi thành công sang Guardian Visa dưới sự bảo lãnh tài chính từ chính em trai ruột của mình. Như những hồ sơ được chúng tôi apply với tỷ lệ thành công 100% cho Guardian visa trước đây, hồ sơ anh A cũng được cấp visa một cách thuận lợi.

Kế tiếp, em trai anh A bày tỏ nguyện vọng rất muốn giữ anh trai làm việc tại công ty sơn của mình. Như các bạn đã biết (mình đã từng viết lưu ý này trước đây): Guardian visa không được phép chuyển đổi sang Student Visa hay Essential Work Visa. Chính vì thế chúng tôi đã tìm hiểu background, bằng cấp và kinh nghiệm của anh và tư vấn apply xin điều kiện đi làm part time 25 tiếng/ tuần từ 9:30am đến 2:30pm từ thứ 2 đến thứ 6 cho anh A.

Và cuối cùng chúng tôi đã thành công, chúc mừng anh A vừa có visa ở lại chăm con lại vừa được đi làm hợp pháp tại NZ.